Informacje o zadłużeniu Polaków

Informacje o zadłużeniu Polaków

(wyciąg danych z raportów BIG – lipiec 2014)

  • Łączna kwota zaległych płatności Polaków 40,89 mld zł.
  • Liczba klientów podwyższonego ryzyka 2,32 mln
  • 6,1 % Polaków nie reguluje swoich zobowiązań w terminie
  • Średnie zaległe zadłużenie statystycznego dłużnika to 17 585 zł
  • Statystyczny polski dłużnik to mężczyzna w wieku ok. 45 lat, zadłużony na ponad 5 tys. złotych.
  • Z największym zadłużeniem borykają się mieszkańcy województw mazowieckiego oraz śląskiego.
  • Średnia wysokość długu zadłużonej firmy to prawie 25 tys. zł.
  • Dla 72% firm nieterminowe płatności stanowią przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej ale co dziwne 63% firm pozytywnie ocenia zdolność kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań.
  • Aż 36% firm ocenia, że suma przeterminowanych należności z jakimi zalegają na ich rzecz kontrahenci przekracza 100 tysięcy złotych.

Nie jest to obraz zbyt optymistyczny, a sytuacja w porównaniu z poprzednimi raportami wcale się nie polepsza lecz raczej pogarsza.