Koszty zastępstwa procesowego

Koszty zastępstwa procesowego

Stawki minimalne zgodnie z obowiązującymi przepisami zależne są od wartości przedmiotu sporu i wynoszą:

  • do kwoty……….500 zł………………………………..60 zł
  • powyżej………….500 zł do 1.500 zł……………180 zł
  • powyżej……….1.501 zł do 5.000 zł……………600 zł
  • powyżej……….5.000 zł do 10.000 zł…………1.200 zł
  • powyżej……..10.000 zł do 50.000 zł………..2.400 zł
  • powyżej……..50.000 zł do 200.000 zł……….3.600 zł
  • powyżej……200.000 zł………………………….7.200 zł

Wierzycielowi należne są one od dłużnika po zasądzeniu ich przez sąd.