„Polityka prywatności, a windykacja…”

Polityka prywatności, a windykacja jaką prowadzi Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelnosci www.ogw.info.pl
Administratorem danych jakie gromadzi Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl jest firma windykacyjna Lexius sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Skarszewska 2 posiadająca NIP nr 6182141530 oraz nr KRS 0000414498.
Przystępując do korzystania z możliwości, które oferuje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl, takich jak odzyskiwanie należności i automatyczna windykacja, czy sprzedaż lub zaku wierzytelności, Użytkownik akceptuje bez zastrzeżeń zapisane poniżej warunki polityki ochrony prywatności.

1. Dlaczego aby prowadzić odzyskiwanie długów korzystając z możliwości jakie daje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz się zarejestrować?
Aby móc skorzystać z funkjonalności jakie posiada Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl musisz przejść przez procedurę rejestracji, podczas której podajesz podstawowe informacje o sobie. Jest to niezbędne ze względu na to, że interesują nas jedynie poważni i świadomi Użytkownicy naszego portalu umożliwiającego odzyskiwanie wierzytelności. My się nie ukrywamy i nasze dane są Państwu znane i tego samego oczekujemy od Użytkowników, którzy prowadzą odzyskiwanie należności z wykorzystywaniem możliwości jakie daje im Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl. Te dane niezbędne są nam do prowadzenia analiz problemów jakie przedsiebiorcom stwarza windykacja wierzytelności. Jest nam to także potrzebne do celów statystycznych – będziemy się starali na podstawie tych danych ustalić jaka grupa przedsiębiorców uzytkuje platformy windykacyjne i na jakiego rodzaju usługi windykacyjne jest zapotrzebowanie wśród przedsiębiorców. Pozwoli nam to na jeszcze lepsze dostosowanie naszego portalu do Państwa wymagań i odpowiedzenia na wszelkie potrzeby jaki narzuca windykacja długów. Ostatnim najważniejszym powodem konieczności rejestrowania się jest umożliwienie Państwu na korzystanie z możliwości naszej Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl w sposób interaktywny, zakładający wzajemne wymienianie się informacjami na temat prowadzonych spraw windykacyjnych w sposób automatyczny. Tak aby windykacja wierzytelności była skuteczna. Zależy nam na tym aby prowadzenie działań, jakich wymaga windykacja dłużników, zawsze kończyło się Państwa sukcesem.

2. W jaki sposób zbierane są informacje od Użytkowników prowadzacych odzyskiwanie należności poprzez Platformę Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełde wierzytelności www.ogw.info.pl ?
Dane gromadzone od Użytkowników i mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane są przez Użytkowników podczas np. rejestracji czy też do przekazywanych przez nich danych w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. W przypadku, gdy potencjalny Użytkownik dobrowolnie nie poda danych niezbędnych do wykonywania przez nas usług lub nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli świadczyć usług dla takiego potencjalnego Użytkownika. Użytkownicy w trakcie korzystania z Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl przekazywać będą Administratorowi dane dotyczące wierzytelności przysługujących im od dłużników zawierające informacje takie jak: dane adresowe dłużnika, adres e-mail, numer telefonu, wartość zadłużenia, nr faktur i innych dokumentów lub umów, dane dotyczące terminów wystawienia wskazanych dokumentów i terminów ich płatności.
Dane te niezbędne są do prowadzania przez Administratora działań jakie wymaga windykacja tak polubowna jak i sądowa czy egzekucyjna. Każdy z Użytkowników przekazuje je w sposób dobrowolny i świadomy ponosząc odpowiedzialność za ich prawdziwość i aktualność. Administrator otrzymywane dane wykorzystywał będzie tylko w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usług za pomocą Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl , a w szczególności usług takich jak windykacja i odzyskiwanie wierzytelności dla Użytkowników od ich dłużników.

3. W jaki sposób chronimy zgromadzone Państwa dane.
Możecie Państwo być absolutnie pewni bezpieczeństwa podanych danych. Dane powierzone firmie Lexius sp. z o.o. będącej właścicielem Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim. Do zgromadzonych w bazie danych ma dostęp tylko Administrator serwera baz danych oraz osoby zatrudnione i upoważnione przez Administratora lub radcowie prawni będący pełnomocnikami procesowymi w prowadzonych sprawach administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych.
Zgromadzone dane na życzenie Użytkownika natychmiast będą usuwane z bazy, a właściwie rzecz biorąc, to Użytkownik sam ma w każdej chwili możliwość ich modyfikowania i usuwania.

4. Wiadomości e-mail i SMS, a windykacja wierzytelności
Administrator Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl zastrzega sobie możliwość wysłania listów e-mail i komunikatów SMS na adresy Użytkowników podane podczas procedury rejestracyjnej. Wiadomości te nie będą miały charakteru komercyjnego, a związane będą z funkcjonowaniem serwisu i ewentualnymi ofertami promocyjnymi Administratora. Przede wszystkim będą to informacje dotyczące spraw windykacyjnych prowadzonych samodzielnie przez Użytkownika poprzez Platformę Windykacyjną www.mojawindyakcja.pl i Ogólnopolską Giełdę Wierzytelności www.ogw.info.pl lub zleconych do prowadzenia Administratorowi tych portali czyli firmie Lexius sp. z o.o.
Administrator przesyłał będzie również drogą pocztową, e-mailową i poprzez SMS-y powiadomienia, przypomnienia o terminach płatności, wezwania zapłaty na adresy pocztowe i e-maile dłużników przekazane przez Użytkowników w celu dochodzenia dla nich roszczeń finansowych na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
W trakcie korzystania z usług jakie świadczy Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl Użytkownicy mają możliwość samodzielnego tworzenia tekstów pism, e-maili i SMS oraz wysyłania ich do dłużników i ponoszą pełna odpowiedzialność za treść tworzonej przez siebie korespondencji. Windykacja prowadzona samodzielnie przez Uzytkowników musi być zgodna z prawem. Administrator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za tworzoną przez Użytkowników korespondencję oraz za jej zawartość i niniejszym informuje, że w przypadku stwierdzenia, iż korespondencja tworzona przez Użytkownika narusza obowiązujące prawo, uniemożliwi takiemu Użytkownikowi korzystanie z Administrowanych przez siebie portali internetowych

5. Jakie informacje przechowujemy w trakcie gdy prowadzona jest automatyczna windykacja .
W naszej bazie danych o klientach przechowujemy podstawowe dane przedsiębiorców takie jak imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz ich numery PESEL, nazwa firmy, dane teleadresowe siedziby firmy, adres e-mail, numer NIP, numery kont bankowych, informacje o branży w jakiej działają firmy Użytkowników i firmy ich dłużników, dane dotyczące niezapłaconych faktur oraz dane adresowe dłużników, ich e-maili i nr telefonów niezbędne do prowadzenia przeciwko nim windykacji polubownej i negocjowania spłat należności, a także prowadzenia postępowań sądowych oraz egzekucyjnych w celu odzyskania wierzytelności przysługujących Użytkownikom.

6. Co otrzymujecie Państwo w zamian od nas?
Po rejestracji stajecie się Państwo pełnoprawnymi Użytkownikami Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl. Możecie nawiązać z nami współpracę odnośnie dochodzenia roszczeń finansowych w stosunku do swoich dłużników. Możecie to robić sami poprzez mozliwości jakie daje automatyczna windykacja prowadzoną przez Platformę Windykacyjną lub zrobić to może za Państwa nasza firma windykacyjna albo inne firmy windykacyjne czy kancelarie prawne, które wskażecie. Dodatkowo dostajecie Państwo możliwość samodzielnej obsługi przysługujących Państwu wierzytelności za pomocą zleceń składanych Administratorowi, a dzięki korzystaniu z Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl macie Państwo możliwość sprzedaży, zakupów lub kompensaty wierzytelności.

7. Pliki cookies, a windykacja należności, która umozliwia Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl .
Pliki cookies zwane potocznie „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu Internauty. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na zapisywanie plików tego rodzaju i umożliwiają ich późniejsze odczytanie przez serwer, który je utworzył. Każdy Użytkownik może te ustawienia zmienić w każdej chwili. Może zrobić to zgodnie ze swoimi preferencjami ale całkowite zablokowanie tych plików może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji jakie oferuje Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl. oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelnosci www.ogw.info.pl.

Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl używają technologii cookies w celu utrzymania sesji po zalogowaniu i najczęściej tylko na czas korzystania z serwisu. Większość plików cookies (tzw. cookies sesyjne) jest aktywna tylko w trakcie korzystania z przeglądarki internetowej i jest automatycznie usuwana po jej wyłączeniu. Pozostałe pliki cookies tzw. pliki stałe są przechowywana przez dłuższy czas. Są one przechowywane po to, by Użytkownik mógł zachować wybrane przez siebie ustawienia Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl i Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.info.pl oraz by możliwa była identyfikacja Użytkowników nowych i tych uprzednio już korzystających z tych portali.

8. Jak usunąć pliki cookies w trakcie prowadzenia windykacji wierzytelności?
Zmieniając ustawienia na poziomie przeglądarki internetowej, Użytkownik może zapobiec lub ograniczyć zapisywanie tego typu plików, bądź usunąć już istniejące. Szczegółowe informacje na temat tego, jak to zrobić, dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu wykorzystywanej przeglądarki wykorzystywanej przez danego Uzytkownika.

9. Podstawa prawna na jakiej opiera się windykacja, którą umozliwia Platforma Windykacyjna www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolska Giełda Wierzytelności www.ogw.info.pl
Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Windykacyjnej www.mojawindykacja.pl oraz Ogólnopolskiej Giełdy Wierzytelności www.ogw.pl stanowią przepisy prawne obowiązujące w Polsce a w szczególności:
1) USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja1964 r. z późniejszymi zmianami) a w szczególności: Art. od 498 do 534.
2) USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 roku „O udostępnianiu danych” (Dz. U. 2010 nr 81 poz 530), a w szczególności: Art. 4.Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.
3) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 roku „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami.) a w szczególności:
a) Art. 23 ust. 1 pkt 5 „Przetwarzanie danych (osobowych) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.”
b) Art. 23 ust. 4 Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uważa się w szczególności:
1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych,
2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4) USTAWA z dnia 26.08.2002r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5) USTAWA o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz. U. z 2010 roku, Nr 81, poz. 530 z późniejszymi zmianami ) a w szczególności Art. 4